Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 1 1 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 2 2 Elektriciteit 1 0 Hydropneumatica en labo 2 0 Labo hydropneumatica 0 1 Labo mechanica 1 1 Mechanica 2 2 Technisch tekenen 3 3 Technologie 3 4 Praktijk mechanica 9 10 Totaal: 34 34 Stageweken 0 2