Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout
Promotiecampagne met de steun van deVlaamse overheid  en het VIA-project (Vlaanderen in Actie)