Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout De optie Mechanica-elektriciteit geeft je de meest algemene opleiding. Bijna alle industrieel-technische studierichtingen sluiten hier op aan. Je kan dus in het derde jaar verdergaan in eender welke richting:  Elektriciteit-Elektronica, Elektromechanica, Industriële Wetenschappen, Elektrotechnieken, Mechanische Technieken.  Ook de beroepsafdelingen Elektrische Installaties en Metaal zijn uiteraard mogelijk. Studeer je Mechanica dan werk je vooral met metalen; vandaar dat je veel geduld en nauwkeurigheid zal nodig hebben in deze optie. Om Elektriciteit te studeren moet je goed abstract kunnen denken. Na het eerste leerjaar A volgen de meeste leerlingen deze richting. Katholieke Godsdienst 2 Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 1 Nederlands 4 Wiskunde 4 Techniek 2 Technische activiteiten 2 Praktijk 6 Totaal: 32