Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Als je in het eerste jaar erg goede resultaten behaalde voor wiskunde, kan je kiezen voor het 2de leerjaar basisoptie Industriële wetenschappen. Deze basisoptie is een voorbereiding voor de theoretisch-technische richtingen Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica, Elektromechanica en Bouw- en houtkunde van de 2de en 3de graad. Als je kiest voor Industriële wetenschappen moet je je er van bewust zijn dat dit een sterk theoretische richting is. Wiskunde en wetenschappen, aangevuld met talen en andere algemeen-vormende vakken zijn de basis. Praktische aanleg komt in deze opleiding minder aan bod, maar interesse en aanleg voor techniek en technologische processen zijn onontbeerlijk. Katholieke Godsdienst 2 Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 1 Nederlands 4 Wiskunde 5 Realisatietechnieken 3 Techniek 2 Technologische processen 4 Totaal : 32