Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout De overgang van de lagere school naar de middelbare school is een heel belangrijke maar ook een ingrijpende stap. Je neemt weldra een beslissing die bepalend kan zijn voor wat je later worden zal. Leuk is wel dat je, als leerling van een technische school, zelf kan bepalen welke richting het beste aan je mogelijkheden en interesse beantwoordt. In het eerste leerjaar A zal tijdens de theoretische en technische lessen, maar ook in de praktijklokalen, blijken welke richting je het best inslaat. Aan de hand van ogenschijnlijk eenvoudige oefeningen met hout, elektriciteit en metaal, leer je technische en praktische problemen oplossen. Van in het begin kom je zo in aanraking met wat je later in het beroepsleven te wachten staat. Sommige woorden klinken heel ingewikkeld. "Abstract denken" is daar een voorbeeld van. Maar het is wel iets wat we eigenlijk elke dag doen. In de taalvakken of wiskundeles of ook in de technische vakken leren we dat verder ontwikkelen. In de praktische lessen leer je bovendien hoe je je handelen, je willen en je denken kan laten overeenkomen. Volwassenen spreken dan over de ontwikkeling van motoriek en concreet denken. Je schoolresultaten, het oordeel van de mensen van het CLB, en je leerkrachten, maar ook de wijze raad van je ouders gaan je dan ofwel naar een theoretische, ofwel naar een praktisch-technische richting leiden.