Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 2 Frans 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Maatschappelijke Vorming 2 2 Nederlands 2 2 Bedrijfsbeheer 0 1 Elektriciteit 2 2 Koeltechniek 4 4 Regeltechniek 3 2 Technisch tekenen 1 2 Praktijk koeltechniek 15 14 Totaal: 34 34 Stageweken 0 2